Berraksu HES

Proje Bölgesi :   Trabzon
Kullanım Yeri :   Kazı Destekleme Sistemi ve Final Püskürtme Beton Kaplaması