Akfen Hes

Proje :   Yağmur Regülatörü ve HES İletim Tüneli
Proje Bölgesi :   Trabzon
Kullanım Yeri :   Tünel Püskütrme Betonları